Onze Vader, die in de hemel zijt

Onze Vader, die in de hemel zijt

re · li · gie (de; v; meervoud: religies, religiën)
1 - geloofsleer, godsdienst

* god (de; m; meervoud: goden)
1 - vereerd, bovennatuurlijk wezen; = godheid: de mindere goden de minder belangrijke figuren

* god (tussenwerpsel)
1 - als vloek gebruikt

God (m)
1 - (in het monotheïsme) de Schepper, het Opperwezen: hij vreest God noch gebod is een goddeloos en slecht mens; leven als God in Frankrijk onbezorgd, lui en lekker; van God los zijn verderfelijk leven; (informeel) God beware me, God bewaar me uitroep van afkeer, schrik, verontwaardiging

Hier vind je een overzicht van alle strips over verschillende godsdiensten.