Disclaimer

Silvester Strips streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via haar websites www.silvesterstrips.nl en gelieerde sites zoals www.silvesterstrips.com en www.silvesterstrips.be.

De verstrekte informatie op deze websites wordt met de grootste mogelijke zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. Silvester Strips verstrekt echter geen garantie over de juistheid en volledigheid van deze informatie. De getoonde informatie is uitsluitend indicatief en kan onvolledig en/of onjuist zijn. Silvester Strips behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen onmiddellijk en zonder kennisgeving door te voeren.

Het kan voorkomen dat (hyper)links in de websites van Silvester Strips, leiden naar websites buiten het domein van Silvester Strips en geen eigendom zijn van Silvester Strips. Dit geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor websites gekoppeld aan nieuwsitems. Indien deze link door de bezoeker geactiveerd wordt, verlaat men de website van Silvester Strips. Silvester Strips kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de link, noch voor de kwaliteit van producten en/of dienst die op deze wijze worden aangeboden. Silvester Strips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Silvester Strips worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van Silvester Strips.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Silvester Strips worden onderhouden wordt afgewezen. Silvester Strips sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar eigen website of websites van derden.