END 2 én SKY DOLL 5 in 2021?!

Wij wachten samen met jullie al jaren met smart op het vervolg van het gothische sprookje END. Afgelopen week maakte scenarist en inkleurster Barbara Canepa bekend dat Anna Merli al geruime tijd klaar is met haar tekenwerk. Alle ogen zijn nu gericht op Canepa, omdat zij zeer nauwkeurig te werk gaat met inkleurwerk.

Canepa is ondertussen ook druk bezig met het inkleuren van Sky Doll deel 5 (het allerlaatste deel van de reeks). Tekenaar Allesandro Barbucci (Ehko) heeft hiervoor zijn pagina's reeds ingeleverd. Barbara Canepa is overigens ook actief als uitgeefster. Zeg maar gerust een creatieve duizendpoot!

Naar verwachting zullen beide boeken ergens in 2021 klaar zijn voor verschijning. Laten we het hopen... Fingers crossed!

Sky Doll 5